Hur länge är hunden valp?

Hur länge hunden är valp är en bra fråga med inte ett helt enkelt svar. Man kan prata om vuxen hund ur två aspekter – fysiskt och psykiskt. Dessa två hänger ju givetvis ihop men påverkar också hunden känsloliv i olika perioder.  

När valpen blir vuxen baseras på ras och genetik men också på individuella skillnader. Man kan prata om fysiskt vuxen och pyskiskt vuxen. Dessa hänger ihop och påverkar varandra, men infaller också under olika perioder i hundens liv. Den första delen av den fysiska vuxenheten sker i samband med könsmognaden, medan den andra är när hundens kropp vuxit helt klart. Medan den psykiska könsmognaden infattar något senare.

Valpen blir fysisk könsmognad
Valpen blir könsmogen någonstans mellan 6-12 månader, för vissa kan de ske tidigare och andra senare. Men de allra flesta så sker könsmognaden någonstans under den här tiden. Det är då som hanen börjar lyfta på benet och intressera sig mer för dofter, och tiken löper för första gången. När detta inträffat brukar man säga att valpen blivit en unghund. De är fortfarande inte helt vuxna vare sig i kropp eller knopp, men det inte heller en valp längre.

Valpen blir psykisk könsmognad
Den psykiska könsmognaden sker mellan 15-22 månader. Det är då som den unga hunden börjar mäta sig med andra hanar och bli trotsiga. En period som brukar hålla i sig från och till det att hunden blir 3 år. Om man är tydlig, trygg och konsekvent kan detta vara en hyfsat okomplicerad tid med de flesta hundar men man ska komma ihåg att det händer en del i hunden huvud under denna tid.

Vuxen hund – när då?
En hund är helt vuxen och färdig i både kropp och knopp någonstans kring 3 år. De flesta hundraser har växt klart på höjden runt att de fyller 1 år, men de blir ofta grövre i kroppen med tiden. För stora hundar så kan de bli kraftigare i skeletten ända upp till 3,5-4 år. Den psykiska könsmognaden har också landat när hunden är omkring 3 år. Då börjar den härliga tiden tillsammans med din hund, då lägger sig ett lugn över hunden som finns med resten av livet. Vid 7 år brukar många hundägare säga att guldtiden infinner sig. Då har hunden även mycket erfarenhet och visdom som brukar spegla deras attityd och beteende.