Varför har hunden ett så stort sömnbehov?

Visst har du också tänkt på att hundar mestadels sover. Rent statistiskt sover de flesta hundar över halva dygnet och lägger man ihop med tiden de ligger ner och vilar kommer vi upp i nästan 80% av dygnet. Även om forskarna inte är helt överens om varför hundar sover så mycket, finns det ändå studier som ger oss bra förklaringar. 

Om vi titta på hunden sovmönster under ett dygn så brukar fördelningen se ut ungefär så här: sova cirka 50%, ligga ner och vila ca 30% och aktiva ca 20%. Valpar och äldre hundar sover ofta ännu mer, och det finns skillnader bland både raser och individer.

Hundar sover ytligt
En stark teori till hundens stora sömnbehov är att hunden har väldigt korta sovintervaller. De sover mestadels ytligt för att vara på sin vakt om något händer. De är också mer flexibla i sina sovtider än oss människor. Sovmönstret och den ytliga sömnen har hunden ärvt från sina förfäder vargen, att sova vaksamt är ett måste för att överleva. Hoten är många i det fria.

Genom att hunden sover såpass ytligt och vaksamt kommer de sällan ner i så kalla djupsömn eller REM-sömn. Det är under REM-sömnen mest återhämtning sker och som man drömmer. Hundens intervallerna av REM-sömn är så liten som enbart 10% av den totala sömntiden har forskare sett i studier. Om vi jämför med oss människor så består vår sömncykel av cirka 25% REM-sömn.

De korta intervallerna av djupsömn tros också vara anledningen till att hunden behöver fler sovtimmar och vila totalt sett för att återhämta sig. 

För att hjälpa hunden att få tillräckligt med sömn så behövs en egen trygg plats. En hundsäng där den kan koppla av utan att bli störd. Kolla in våra fina hundbäddar och få fler tips på hur hunden kan sova extra skönt.