För pressbiler, pressmaterial och produktlån maila ida@shiromalou.se, alternativt ring 0709-134037.